CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ TẠI GENERALI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ TẠI GENERALI

Chương trình đào tạo” Đầu tư và quản lý nguồn nhân lực hiệu quả” của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali đã diễn ra tại Hà Nội và Tp.HCM vào tháng 05.2023

HỘI THẢO CHỈ SỐ HẠNH PHÚC TRONG CÔNG VIỆC
HỘI THẢO CHỈ SỐ HẠNH PHÚC TRONG CÔNG VIỆC

Sự kiện này nhằm hướng đến sứ mạng kết nối giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng thực tiễn của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

DỰ ÁN ĐÀO TẠO
DỰ ÁN ĐÀO TẠO "QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP" DÀNH CHO G.A.D GENERALI

Generali Việt Nam đã thực hiện Dự án đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho đội ngũ GAD với sự hợp tác của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TẠI U.P.C
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TẠI U.P.C

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã tổ chức thành công chương trình đào tạo đặc biệt “Kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động” dành riêng cho Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vũng Tàu.