CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO [MIỄN PHÍ] DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO [MIỄN PHÍ] DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Cùng đồng hành với sự phát triển của Quý Doanh nghiệp, Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K từ đầu năm 2017 đã tiến hành định kỳ 2 tuần/ 1 khóa đào tạo

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tiếp tục các chương trinh đào tạo hướng về thực hành, trong tháng 3.2018 Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã khai giảng hai chương trình đào tạo.

NHỮNG THỦ THUẬT ĐỂ THI TOEIC ĐIỂM CAO - HUẤN LUYỆN THỰC TẾ
NHỮNG THỦ THUẬT ĐỂ THI TOEIC ĐIỂM CAO - HUẤN LUYỆN THỰC TẾ

Tiếp tục các chương trinh đào tạo hướng về thực hành, trong tháng 3.2018 Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã khai giảng hai chương trình đào tạo.

HỘI THẢO: NĂNG LỰC CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - DOANH NGHIỆP CẦN GÌ?
HỘI THẢO: NĂNG LỰC CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - DOANH NGHIỆP CẦN GÌ?

Quản trị trong ứng xử, trong xử lý mối quan hệ giữa con người với con người - đó là nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật đối nhân xử thế...