Phát triển và Quản lý nhân tài Doanh nghiệp

Chương trình Đào tạo và Phát triển nhân tài (Talent) trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và năng suất làm việc của nhân viên, đồng thời tạo ra những nhân tài tiềm năng trong công ty.

Xem thêm

"C-suite" - Nhà Quản lý Doanh nghiệp xuất sắc

Khóa đào tạo "C-Suite Nhà quản lý Doanh nghiệp xuất sắc" là chương trình huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cập nhật kiến thức mới nhất về quản trị doanh nghiệp. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, chính trị, khóa học này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý hiện tại của doanh nghiệp kiến thức, kinh nghiệm và những bài học có giá trị thực tiển.

Xem thêm

Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công

Chương trình đào tạo trải nghiệm "Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công" là một chương trình đào tạo nhằm phát triển EQ (trí tuệ cảm xúc) và các kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên trong các doanh nghiệp. Được thiết kế dựa trên phương pháp học tập trải nghiệm, chương trình tập trung vào việc tối đa hoá các hoạt động ngoài trời và tăng sự kết nối đồng thời rèn luyện được một số kỹ năng về nhóm/ đồng đội

Xem thêm

Bản thiết kế cuộc đời hạnh phúc

Khóa đào tạo Bản thiết kế cuộc đời là một chương trình đào tạo cho Bạn nếu như Bạn đang muốn thiết lập và thực hiện một kế hoạch để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia và những công cụ và phương pháp hữu ích, chương trình này sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch rõ ràng và hành động để đạt được mục tiêu của mình.

Xem thêm