NHỮNG THỦ THUẬT ĐỂ THI TOEIC ĐIỂM CAO - HUẤN LUYỆN THỰC TẾ

Tiếp tục các chương trinh đào tạo hướng về thực hành, trong tháng 3.2018 Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã khai giảng hai chương trình đào tạo.

Mục Lục
Mục Lục

Vào ngày 2-4-2016 theo đúng lịch trình "CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN THEO HỆ THỐNG KPOs - KPIs" đã diễn ra tại Khách sạn Vissai Sài Gòn.

Mục lục cấp 1

Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình. Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.

Mục lục cấp 1.1

Bên cạnh đó, buổi huấn luyện cũng trở nên sôi động hơn với những câu hỏi thực tế đặt ra dành cho học viên và những phần quà của ban tổ chức dành cho những câu trả lời xuất sắc. Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.

Mục lục cấp 2

Buổi huấn luyện kết thúc với những bài học thực tế đã được học viên nắm vững và những giải pháp cho các vấn đề tại mỗi doanh nghiệp đã được đề ra. Giảng viên cùng các anh chị học viên đã có một bức ảnh kỷ niệm tại chương trình trước khi buổi học kết thúc. Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.

Mục lục cấp 2.2

Trường Đào tạo Kinh doanh ASK đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên tham gia trọn vẹn khóa huấn luyện thực tế. Trường Đào tạo Kinh doanh ASK xin kính chúc Quý học viên thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc khi áp dụng những kiến thức thực tế tại chương trình vào doanh nghiệp của mình. Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.Lớp học diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của 18 anh chị học viên đến từ hơn 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh.
Chia sẻ tại buổi huấn luyện, Th.S Nguyễn Văn Hóa đã hướng dẫn chi tiết cách thức để xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mô hình KPOs - KPIs và cho học viên thực hành từng bài tập một để có thể hiểu và có thể tự xây dựng được hệ thống đánh giá nhân viên tại doanh nghiệp của mình.

Bài viết mới nhất