Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu

Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng: Tạo tài khoản

Tài khoản
Họ
Tên
E-mail
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nhà hàng
Tên đăng nhập
E-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Địa chỉ nhà hàng
Điện thoại
Email
Thư viện Học online Clip lớp học

Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân sự của doanh nghiệp

Đào tạo và phát triển sự của doanh nghiệp bao gồm 4 nguyên tắc cơ bản sau: con người hoàn toàn có năng lực để phát triển, mỗi người đều có giá trị riêng, lợi ích của người lao động và lợi ích của tổ chức có thể kết hợp được với nhau, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo người lao động là một sự đầu tư sinh lợi đáng kể.

Đào tạo và phát triển nhân sự

1. Con người hoàn toàn có năng lực để phát triển. Do đó, mọi người trong một tổ chức đều có khả năng phát triển và sẽ cố gắng thường xuyên phát triển như sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

2. Mỗi người đều có giá trị riêng. Vì vậy, mỗi người là một con người cụ thể, khác với những người khác và đều có khả năng đóng góp những sáng kiến.

3. Lợi ích của người lao động và lợi ích của tổ chức có thể kết hợp được với nhau, vì vậy đào tạo và phát triển nhân sự phải bao gồm:

- Động viên, khuyến khích mọi thành viên cố gắng tăng cường sự đóng góp của họ cho tổ chức.

- Thu hút và sử dụng tốt những người có đủ năng lực và trình độ.

- Đạt được những giá trị lớn nhất, thông qua những sản phẩm của người lao động làm ra để bù lại những chi phí bỏ ra cho đào tạo và phát triển họ.

Mặt khác, những mong đợi của người lao động qua đào tạo và phát triển là:

- Ổn định để phát triển.

- Có những cơ hội thăng tiến.

- Có những vị trí làm việc thuận lợi để đóng góp, cống hiến được nhiều nhất.

- Được cung cấp những thông tin về đào tạo có liên quan đến họ.

4. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo người lao động là một sự đầu tư sinh lợi đáng kể, vì đó là những phương tiện để đạt được sự phát triển tổ chức có hiệu quả nhất.

Trường Đào tạo Kinh doanh ASK sưu tầm

Bình luận:

Bài đọc khác

Lịch khai giảng liên quan

Thông tin đang được cập nhật...

img_lich_kg img_lich_kg img_lich_kg img_lich_kg
  • Dao tao Inhouse
  • Cẩm nang ứng tuyển
  • Trắc nghiệm nhận diện bản thân