KHÓA Phát triển và Quản lý nhân tài Doanh nghiệp

Chương trình Đào tạo và Phát triển nhân tài cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của công ty trong việc phát triển nhân viên. Từ các khóa học về kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, quản lý thời gian, đến các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn, công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện cho nhân viên có thể đóng góp ý tưởng và thực hiện các dự án mới trong công ty. Việc này giúp họ có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo, trải nghiệm thực tế và tăng cường kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

KHÓA Phát triển và Quản lý nhân tài Doanh nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Tìm kiếm và sàng lọc Nhân tài tiềm năng cho doanh nghiệp từ đội ngũ nhân viên hiện tại nhằm phát triển nhân sự quản lý kế thừa.

Tìm kiếm và sàng lọc Nhân tài tiềm năng cho doanh nghiệp từ đội ngũ nhân viên hiện tại nhằm phát triển nhân sự quản lý kế thừa.

Đánh giá chính xác về năng lực - sự cống hiến và sự cam kết của đội ngũ nhân tài tiềm năng tham gia chương trình đào tạo.

Đánh giá chính xác về năng lực - sự cống hiến và sự cam kết của đội ngũ nhân tài tiềm năng tham gia chương trình đào tạo.

Phát triển năng lực chung và chuyên biệt cho từng cá nhân tài năng thông qua đào tạo, huấn luyện (coach), và tư vấn 1-1 trên từng dự án.

Phát triển năng lực chung và chuyên biệt cho từng cá nhân tài năng thông qua đào tạo, huấn luyện (coach), và tư vấn 1-1 trên từng dự án.

Chương trình Đào tạo In-house

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC THIẾT KẾ RIÊNG CHO TỪNG DOANH NGHIỆP

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Đào tạo và Phát triển Nhân tài trong doanh nghiệp được tiến hành dưới nhiều hình thức: đào tạo, huấn luyện, tư vấn thực hiện dự án thực tế, tham quan doanh nghiệp, giao lưu với nhân tài của những tổ chức khác.

Nhân tài tiềm năng là những người có tố chất và khả năng vượt trội trong lĩnh vực làm việc của họ, có thể đóng góp nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, tìm kiếm và sàng lọc nhân tài tiềm năng trong doanh nghiệp là một nhu cầu cấp thiết, giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên chất lượng và có khả năng kế thừa trong tương lai.

Chương trình tìm kiếm và sàng lọc nhân tài tiềm năng là một giải pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu này. Chương trình này sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những ứng viên tiềm năng thông qua quá trình sàng lọc, đánh giá năng lực và khả năng của nhân viên hiện tại và các ứng viên mới.

Quá trình tìm kiếm nhân tài tiềm năng bắt đầu từ việc xác định các tiêu chí quan trọng để đánh giá một nhân viên tiềm năng, bao gồm các yếu tố liên quan đến cá nhân như: tính khí, tính cách, đam mê, giá trị, mong muốn, lý tưởng nghề nghiệp. Sau đó, chương trình sẽ sử dụng các phương pháp đánh giá thái độ, năng lực và kỹ năng (theo mô hình A.S.K – Attitudes/ Skills/ Knowledge)bao gồm các bài kiểm tra, phỏng vấn và đánh giá hiệu suất làm việc.

Với chương trình này, doanh nghiệp có thể xây dựng một bản đồ các tài năng tiềm năng, từ đó tìm ra những người có khả năng phát triển và trở thành các nhân viên chủ chốt trong tương lai. Các nhân viên và ứng viên này có thể được đào tạo để phát triển kỹ năng và năng lực của mình, giúp họ trở thành những nhân viên chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong tương lai.

Chương trình tìm kiếm và sàng lọc nhân tài tiềm năng cũng giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ kế thừa tốt hơn. Với việc tìm ra những nhân viên tiềm năng, doanh nghiệp có thể xây dựng một đội ngũ kế thừa vững chắc, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng giúp doanh nghiệp dự báo và chuẩn bị cho các vị trí quan trọng trong tương lai, đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nhân lực để đáp ứng các yêu cầu của công việc.

Nhân tài được định nghĩa là những nhân viên có năng lực, cam kết và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công thức Talent = Competence x Commitment x Contribution là công thức cơ bản để đánh giá và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp.

Competence (Năng lực) là khả năng và kỹ năng chuyên môn của nhân tài. Một nhân tài có năng lực sẽ có thể thực hiện tốt công việc của mình và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Commitment (Cam kết) là sự cam kết và tận tâm của nhân tài đối với công việc và doanh nghiệp. Nhân tài cam kết sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Contribution (Đóng góp) là sự đóng góp của nhân tài vào sự phát triển của doanh nghiệp. Nhân tài đóng góp sẽ thể hiện bằng việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo, giải pháp tối ưu hóa, và đưa ra những đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Những nhân tài trong doanh nghiệp không chỉ đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp mà còn là những nguồn cảm hứng và sức mạnh để tạo ra những thành tựu vượt trội.

Chương trình đào tạo nhân tài dựa trên công thức Talent = Competence X Commitment X Contribution có thể được thiết kế với các nội dung đào tạo như dưới đây và sẽ được điều chỉnh tùy vào điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp:

(1) Nâng cao năng lực chuyên môn: Chương trình đào tạo bao gồm các khóa học, đào tạo, tập huấn nhằm giúp nhân tài nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Điều này giúp họ có thể hoàn thành công việc của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

(2) Phát triển kỹ năng mềm: Chương trình đào tạo cung cấp các khóa học, đào tạo, tập huấn về kỹ năng mềm nhằm giúp nhân tài nâng cao kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, làm việc nhóm, quản lý thời gian và quản lý dự án.

(3) Khuyến khích sáng tạo và đổi mới: Chương trình hướng nhân tài đến việc tìm ra các giải pháp sáng tạo và đổi mới. Điều này có thể được đạt được bằng cách cung cấp các cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo, tạo ra môi trường làm việc độc đáo và khuyến khích nhân tài đóng góp ý kiến mới cho doanh nghiệp.

(4) Tăng cường đạo đức nghề nghiệp: Chương trình đào tạo cung cấp các khóa học, đào tạo về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật để nhân tài hiểu rõ các quy định pháp luật trong công việc của mình, tôn trọng nguyên tắc đạo đức và đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đạo đức trong công việc.

(5) Thúc đẩy cam kết: Chương trình đào tạo tập trung vào việc khuyến khích và hỗ trợ nhân tài trong việc phát triển cam kết với doanh nghiệp. Điều này có thể được đạt được bằng cách cung cấp cho nhân tài các cơ hội phát triển sự nghiệp trong doanh nghiệp, đưa ra các mục tiêu rõ ràng và thực tế, cung cấp phản hồi và động lực tích cực, và tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích và tôn trọng sự đóng góp của nhân tài. Ngoài ra, chương trình đào tạo cần đảm bảo rằng các chính sách và quy trình của doanh nghiệp phù hợp và công bằng, đảm bảo sự công nhận và đánh giá công bằng cho những đóng góp của nhân tài, và tạo ra cơ hội phát triển sự nghiệp trong doanh nghiệp.

(6) Tăng cường khả năng lãnh đạo: Chương trình đào tạo cung cấp các khóa học, đào tạo để giúp nhân tài nâng cao khả năng lãnh đạo của mình. Điều này bao gồm khả năng quản lý, giải quyết xung đột, tạo động lực cho nhân viên, và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

(7) Phát triển khả năng tư duy chiến lược: Chương trình đào tạo cung cấp các khóa học, đào tạo để giúp nhân tài nâng cao khả năng tư duy chiến lược của mình. Điều này bao gồm việc phát triển kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các quyết định tài chính và chiến lược, và quản lý rủi ro.

(8) Thúc đẩy tinh thần đồng đội: Chương trình đào tạo hướng nhân tài đến việc phát triển tinh thần đồng đội. Điều này có thể được đạt được bằng cách tổ chức các hoạt động tập thể, thúc đẩy sự cộng tác và hỗ trợ giữa các nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc thoải mái, hài hòa và tôn trọng.

Chương trình đào tạo nhân tài dựa trên công thức Talent = Competence X Commitment X Contribution sẽ giúp nhân tài nâng cao năng lực của mình, từ đó đóng góp hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và tăng cường sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sau khi nhân tài tiềm năng của doanh nghiệp đã hoàn thành các chương trình đào tạo và được đánh giá năng lực, việc tổ chức và triển khai chương trình thực hiện các dự án cá nhân và nhóm sẽ là một bước quan trọng trong quá trình phát triển nhân tài.

(1) Xác định mục tiêu của dự án: Để có thể triển khai dự án một cách hiệu quả, nhân tài cần xác định rõ mục tiêu của dự án. Mục tiêu này cần phải được phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo tính khả thi trong thời gian cụ thể.

(2) Lập kế hoạch dự án: Sau khi xác định được mục tiêu, nhân tài cần lập kế hoạch cho dự án của mình, bao gồm thời gian, ngân sách và các bước thực hiện. Kế hoạch này cần phải được đánh giá và phê duyệt bởi quản lý để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

(3) Phân chia nhiệm vụ và tạo động lực cho nhóm: Nếu dự án được thực hiện bởi một nhóm, nhân tài cần phân chia rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm. Đồng thời, nhân tài cần tạo động lực cho nhóm bằng cách khuyến khích, hỗ trợ và động viên các thành viên tham gia tích cực vào dự án.

(4) Theo dõi và đánh giá tiến độ dự án: Trong quá trình thực hiện dự án, nhân tài cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ của dự án để có thể điều chỉnh kế hoạch và đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án.

(5) Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm: Sau khi hoàn thành dự án, nhân tài cần đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để có thể cải tiến và phát triển một cách liên tục. Điều này giúp nhân tài tiềm năng của doanh nghiệp ngày càng trở nên tốt hơn và đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp

Sau khi xác định được các dự án phù hợp và nhóm tương ứng, doanh nghiệp cần phải cung cấp các tài nguyên cần thiết cho nhân tài để thực hiện dự án, bao gồm cả kinh phí, thiết bị và nhân lực cần thiết.

Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp nên thiết lập các cơ chế phân công và quản lý công việc để đảm bảo sự tiến độ của dự án, đồng thời cũng nên thường xuyên đánh giá, đề xuất và cải tiến các quy trình, tiêu chuẩn và phương pháp làm việc.

Chương trình thuyết trình và bảo vệ dự án là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo nhân tài tiềm năng của doanh nghiệp. Chương trình này đảm bảo các nhân tài tiềm năng có thể trình bày ý tưởng dự án của mình một cách rõ ràng và thuyết phục trước hội đồng giảng viên và ban lãnh đạo công ty.

Sau khi hoàn thành bài thuyết trình và bản trình bày dự án, các nhân tài tiềm năng sẽ tham gia vào phần bảo vệ dự án. Trong phần này, họ sẽ có cơ hội trình bày ý tưởng dự án của mình trước hội đồng giảng viên và ban lãnh đạo công ty, và phải đối mặt với câu hỏi và thảo luận.

Chương trình thuyết trình và bảo vệ dự án giúp các nhân tài tiềm năng rèn luyện kỹ năng thuyết trình và thuyết phục, cũng như nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng và logic. Đồng thời, chương trình cũng giúp các nhân tài tiềm năng khẳng định được giá trị của mình và tạo ra một cơ hội để được công nhận và đánh giá cao từ ban lãnh đạo công ty.

GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

NGUYỄN VĂN HÓA

NGUYỄN HỮU THỌ

LÊ TUẤN ANH

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA ĐÀO TẠO

1. Nâng cao chất lượng nhân sự: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tìm kiếm và sàng lọc được những nhân tài tiềm năng, từ đó nâng cao chất lượng nhân sự của doanh nghiệp.

2. Cải thiện hiệu suất làm việc: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc nâng cao năng lực nhân tài tiềm năng.

3. Đẩy mạnh sáng tạo và sự phát triển: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng khuyến khích các nhân tài tiềm năng thực hiện dự án cá nhân và nhóm, từ đó đẩy mạnh sáng tạo và sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Tăng cường đội ngũ quản lý: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tăng cường đội ngũ quản lý của doanh nghiệp bằng cách đào tạo nhân viên tiềm năng để đảm nhận các vị trí quản lý trong tương lai.

5. Tạo sự đổi mới và nâng cao độ cạnh tranh: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tạo sự đổi mới và nâng cao độ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

6. Tăng tính chuyên nghiệp: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tăng tính chuyên nghiệp của nhân viên trong các lĩnh vực khác nhau.

7. Tăng khả năng giữ chân nhân viên: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tăng khả năng giữ chân nhân viên trong doanh nghiệp bằng cách đào tạo nhân viên tiềm năng để trở thành các nhân viên cần thiết trong tương lai.

8. Nâng cao văn hoá doanh nghiệp: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp nâng cao văn hoá doanh nghiệp bằng cách giúp nhân viên hiểu rõ hơn về giá trị của doanh nghiệp, tôn trọng các giá trị của doanh nghiệp và đồng thời giúp nhân viên hòa đồng, tạo sự đoàn kết trong làm việc.

9. Tăng cường hợp tác và giao tiếp: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tăng cường hợp tác và giao tiếp giữa các nhân viên, từ đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc và giải quyết các vấn đề trong công việc.

10. Tăng khả năng thích nghi với môi trường mới: Chương trình đào tạo và phát triển nhân tài trong doanh nghiệp cũng giúp tăng khả năng thích nghi của nhân viên với môi trường mới và các thay đổi trong doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tăng cường sự linh hoạt và đối phó với các thay đổi trên thị trường.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

Chương trình Đào tạo được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH A.S.K 

Điện thoại: (028) 3.99.77.484

Email: thonh@ASK.edu.vn

Website: www.ASK.edu.vn

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Đăng ký tư vấn về khóa học. Bạn vui lòng điền thông tin. Trường dữ liệu * là bắt buộc

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

purple-abstract-business-conference-banner.png
"C-suite" - Nhà Quản lý Doanh nghiệp xuất sắc

Khóa đào tạo "C-Suite Nhà quản lý Doanh nghiệp xuất sắc" là chương trình huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cập nhật kiến thức mới nhất về quản trị doanh nghiệp. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, chính trị, khóa học này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý hiện tại của doanh nghiệp kiến thức, kinh nghiệm và những bài học có giá trị thực tiển.

black-white-yellow-modern-fitness-gym-center-banner-landscape-1.png
Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công

Chương trình đào tạo trải nghiệm "Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công" là một chương trình đào tạo nhằm phát triển EQ (trí tuệ cảm xúc) và các kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên trong các doanh nghiệp. Được thiết kế dựa trên phương pháp học tập trải nghiệm, chương trình tập trung vào việc tối đa hoá các hoạt động ngoài trời và tăng sự kết nối đồng thời rèn luyện được một số kỹ năng về nhóm/ đồng đội

blue-and-yellow-illustrated-happiness-ebook-cover.png
Bản thiết kế cuộc đời hạnh phúc

Khóa đào tạo Bản thiết kế cuộc đời là một chương trình đào tạo cho Bạn nếu như Bạn đang muốn thiết lập và thực hiện một kế hoạch để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia và những công cụ và phương pháp hữu ích, chương trình này sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch rõ ràng và hành động để đạt được mục tiêu của mình.