KHÓA "C-suite" - Nhà Quản lý Doanh nghiệp xuất sắc

Đầu tiên, chương trình đào tạo “C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc”, sẽ chia sẻ các thông tin mới nhất từ các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và chính trị. Các chuyên gia này sẽ giải thích tác động của các yếu tố này đến quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Thứ hai, các giáo sư đến từ các trường Đại học danh tiếng sẽ giới thiệu cho học viên những mô hình quản lý hiện đại, các kỹ thuật và công cụ mới nhất để xây dựng một nền tảng lãnh đạo mạnh mẽ. Người học sẽ được hướng dẫn cách tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích nhân viên phát triển kỹ năng của mình. Thứ ba, khóa học cung cấp cho học viên cơ hội thực hành các dự án thực tế tại doanh nghiệp. Các nhà quản lý hiện tại của Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn cách áp dụng những kiến thức và mô hình đã học vào thực tế để giúp bộ phận họ đang quản lý phát triển và đạt được mục tiêu kinh doanh. 

KHÓA

Mục tiêu đào tạo

Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp: phát triển kỹ năng quản lý, khả năng đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả trong các tình huống khác nhau, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp: phát triển kỹ năng quản lý, khả năng đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả trong các tình huống khác nhau, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đồng nhất: đưa ra một triết lý lãnh đạo chung và xây dựng đội ngũ lãnh đạo đồng đều, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua các thách thức và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đồng nhất: đưa ra một triết lý lãnh đạo chung và xây dựng đội ngũ lãnh đạo đồng đều, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua các thách thức và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp:  cung cấp kiến thức để tìm ra các giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng doanh số và lợi nhuận.

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp: cung cấp kiến thức để tìm ra các giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng doanh số và lợi nhuận.

Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP 30/10/2021

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo bao gồm 3 nhóm nội dung chính và tạo nên những giá trị nổi bật với sự trình bày và chia sẻ của những chuyên gia đầu ngành, những nhà hoạch định chính sách hàng đầu cũng như các giảng viên Đại học nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp.

Các hội thảo chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành và những nhà hoạch định chính sách:

1. Tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước và tác động đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: Nội dung này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý đánh giá và hiểu rõ tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước, tác động của nó đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà hoạch định chính sách sẽ giới thiệu về các xu hướng mới, cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh hiện nay và cách thức doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề này.

2. Những thay đổi, xu hướng mới trong quản trị và công nghệ: Nội dung này sẽ giúp các nhà quản lý cập nhật các xu hướng mới nhất trong quản trị và công nghệ, đánh giá tác động của chúng đến hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Các chuyên gia đầu ngành sẽ giới thiệu về các mô hình quản trị hiện đại, các công nghệ mới được áp dụng trong doanh nghiệp và cách thức quản lý, triển khai chúng.

3. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp: Nội dung này sẽ giúp các nhà quản lý định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thị trường và hoàn thiện quá trình quản lý doanh nghiệp. Các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp của các trường Đại học danh tiếng trong khối ngành kinh tế/ quản trị sẽ giới thiệu về các mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại, cách thức xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp.

1. "Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp" là một trong những chủ đề quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, tư tưởng, thái độ và hành vi của nhân viên và lãnh đạo, ảnh hưởng đến mối quan hệ nội bộ và sự phát triển của doanh nghiệp. Chuyên đề đào tạo này sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng và phát triển một văn hóa doanh nghiệp tốt để tăng cường hiệu quả công việc và cải thiện động lực làm việc của nhân viên.

2. "Lãnh đạo đổi mới và đổi mới doanh nghiệp" là một nội dung quan trọng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại. Nó liên quan đến khả năng của lãnh đạo trong việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo và thực hiện các dự án đổi mới để đưa doanh nghiệp phát triển. Nội dung này bao gồm các chủ đề như phát hiện, đánh giá và triển khai các ý tưởng đổi mới; tạo ra một môi trường thích hợp để khuyến khích đổi mới; và phát triển các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo có thể tạo ra những giải pháp đổi mới trong thời đại kinh tế số. Đây là một nội dung rất quan trọng và cần thiết cho những nhà lãnh đạo trong việc nâng cao khả năng đổi mới và đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

3. “Tư duy chiến lược và định hướng phát triển bền vững” là một yếu tố quan trọng trong thành công của doanh nghiệp. Chuyên đề này sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp có thể nắm bắt được cơ hội và thách thức của thị trường, xác định được tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Bằng việc thực hành và áp dụng các kỹ năng và công cụ phân tích chiến lược, các nhà lãnh đạo và quản lý sẽ có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, xây dựng được chiến lược phù hợp và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

4. “Quản lý rủi ro và quản trị tài chính” là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp. Chuyên đề đào tạo về nội dung này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về cách quản lý các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, từ định danh, đánh giá, đối phó và kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho người học các kỹ năng quản trị tài chính hiệu quả như tối ưu hoá nguồn lực tài chính, đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính, điều chỉnh chiến lược tài chính theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Tất cả những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp người học nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những quyết định quan trọng và đúng đắn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

5. “Quản lý nhân sự, phát triển nhân tài” là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", chúng tôi cung cấp cho những người quản lý doanh nghiệp những kiến thức và kinh nghiệm quản lý nhân sự hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung vào việc phát triển nhân tài và xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng, giúp cho doanh nghiệp có thể sở hữu một đội ngũ nhân viên tài năng, đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của công việc. Chuyên đề đào tạo này cũng giúp các nhà quản lý học cách định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp thông qua việc phát triển và quản lý nhân sự một cách hiệu quả.

6. “Đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường”. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, đổi mới sản phẩm và dịch vụ là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ vững và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyên đề đào tạo này sẽ giúp các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ về tầm quan trọng của đổi mới trong kinh doanh và hướng dẫn cách thực hiện đổi mới một cách hiệu quả. Chuyên đề cung cấp các kỹ năng và công cụ để phát triển và quản lý sản phẩm và dịch vụ mới, từ việc phân tích thị trường, tìm kiếm ý tưởng, định hướng sản phẩm đến quản lý quy trình đổi mới và đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra cũng trang bị cho học viên những kiến ​​thức cần thiết để đáp ứng các nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt.

7. “Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả và phát triển thương hiệu” là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc". Trong thời đại cạnh tranh gay gắt, một chiến lược marketing đúng đắn và hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hút được khách hàng, xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, tăng doanh số bán hàng, cải thiện hình ảnh công ty, và giữ vững vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trong chuyên đề đào tạo này, chúng tôi sẽ trang bị cho các nhà quản lý kỹ năng và kiến thức để định hướng phát triển chiến lược marketing hiệu quả, áp dụng các công cụ và phương pháp marketing hiện đại, tạo dựng thương hiệu vững chắc và quản lý hình ảnh công ty trên các kênh truyền thông.

8. “Áp dụng chuyển đối số để tăng cường hiệu quả kinh doanh”. Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng không thể né tránh trong nền kinh tế hiện đại. Trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", chúng tôi sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chuyển đổi số và cách áp dụng nó vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giới thiệu các khái niệm như trí tuệ nhân tạo, big data, và blockchain và giải thích cách sử dụng chúng để tối ưu hoá sản xuất, quản lý rủi ro và phân tích dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách sử dụng công nghệ để tăng cường trải nghiệm khách hàng và xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hiệu quả. Thông qua chương trình này, các nhà quản lý sẽ được trang bị kiến thức cần thiết để đưa doanh nghiệp của mình tiến đến thành công trong thời đại số.

9. “Quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hoá quy trình sản xuất”. Nội này là một trong những chủ đề quan trọng giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường. Trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", các chuyên gia sẽ giúp cho người học hiểu rõ hơn về quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hoá quy trình sản xuất, cũng như các phương pháp và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất. Bên cạnh đó, người học sẽ được trang bị kiến thức để đưa ra các quyết định đúng đắn, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, đưa ra những giải pháp thực tiễn, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

10. “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cũng như hệ thống giám sát, đánh giá và phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ”. Hệ thống quản lý chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", chúng tôi cung cấp nội dung về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về quy trình kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro. Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu về hệ thống giám sát, đánh giá và phản hồi từ khách hàng, giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng. Chương trình cũng sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá và cải thiện hiệu suất của nhân viên, đồng thời nâng cao năng lực và tay nghề của họ để đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.

Sau khi tham dự xong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", học viên đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai và xây dựng các đề án ứng dụng vào hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp. Các đề án này có thể bao gồm các nội dung khác nhau như tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và dịch vụ, và cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

Để triển khai và xây dựng các đề án này, cần có một quy trình rõ ràng và chi tiết. Đầu tiên, cần phân tích và đánh giá khả năng thực hiện của đề án, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của nó. Sau đó, cần lên kế hoạch chi tiết và phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm triển khai. Tiếp theo, cần thiết lập các tiêu chuẩn đo lường và theo dõi tiến độ của đề án để đảm bảo rằng nó được triển khai đúng hạn và đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.

Như vậy, triển khai và xây dựng các đề án ứng dụng vào hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Với kiến thức và kỹ năng được học trong chương trình đào tạo "C-suite Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc", người học sẽ sẵn sàng để triển khai và xây dựng các đề án thành công để đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới.

GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

NGUYỄN VĂN HÓA

NGUYỄN HỮU THỌ

LÊ TUẤN ANH

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA ĐÀO TẠO

1. Hiểu rõ về các khái niệm, phương pháp và công cụ quản lý doanh nghiệp hiện đại: Sau khi tham dự khóa đào tạo này, học viên sẽ có kiến thức và hiểu biết về các khái niệm, phương pháp và công cụ quản lý doanh nghiệp hiện đại nhất. Điều này giúp học viên có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức này để quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả.

2. Nâng cao kỹ năng lãnh đạo: Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng lãnh đạo để có thể thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

3. Cải thiện khả năng quản lý nhân sự: Học viên sẽ có cơ hội học hỏi các phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự để đưa ra các quyết định và hướng dẫn nhân viên phát triển và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Xây dựng chiến lược tài chính hiệu quả: Học viên sẽ được hướng dẫn cách xây dựng và thực hiện các chiến lược tài chính để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp luôn đạt được lợi nhuận cao nhất.

5. Tăng cường năng lực quản lý dự án: Học viên sẽ được đào tạo và trang bị các kỹ năng quản lý dự án để quản lý các dự án của doanh nghiệp một cách hiệu quả và đưa chúng đến thành công.

6. Phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá thị trường: Học viên sẽ được học cách phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra các chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm đúng hướng.

7. Nâng cao khả năng đàm phán: Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng đàm phán để đạt được các thỏa thuận và giao dịch với các đối tác và khách hàng.

8. Hiểu rõ về quy trình và quản lý sản xuất: Học viên sẽ được đào tạo về quy trình sản xuất và quản lý để cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng năng suất sản xuất.

9. Phát triển khả năng tư duy sáng tạo: Học viên sẽ được khuyến khích phát triển khả năng tư duy sáng tạo để đưa ra các giải pháp mới cho doanh nghiệp.

10. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác và khách hàng: Học viên sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác và khách hàng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp và tăng doanh số bán hàng.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

Chương trình Đào tạo được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH A.S.K 

Điện thoại: (028) 3.99.77.484

Email: thonh@ASK.edu.vn

Website: www.ASK.edu.vn

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Đăng ký tư vấn về khóa học. Bạn vui lòng điền thông tin. Trường dữ liệu * là bắt buộc

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

white-blue-modern-colorful-business-blog-banner.png
Phát triển và Quản lý nhân tài Doanh nghiệp

Chương trình Đào tạo và Phát triển nhân tài (Talent) trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và năng suất làm việc của nhân viên, đồng thời tạo ra những nhân tài tiềm năng trong công ty.

black-white-yellow-modern-fitness-gym-center-banner-landscape-1.png
Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công

Chương trình đào tạo trải nghiệm "Nhà lãnh đạo hạnh phúc và thành công" là một chương trình đào tạo nhằm phát triển EQ (trí tuệ cảm xúc) và các kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên trong các doanh nghiệp. Được thiết kế dựa trên phương pháp học tập trải nghiệm, chương trình tập trung vào việc tối đa hoá các hoạt động ngoài trời và tăng sự kết nối đồng thời rèn luyện được một số kỹ năng về nhóm/ đồng đội

blue-and-yellow-illustrated-happiness-ebook-cover.png
Bản thiết kế cuộc đời hạnh phúc

Khóa đào tạo Bản thiết kế cuộc đời là một chương trình đào tạo cho Bạn nếu như Bạn đang muốn thiết lập và thực hiện một kế hoạch để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia và những công cụ và phương pháp hữu ích, chương trình này sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch rõ ràng và hành động để đạt được mục tiêu của mình.