Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com apk mod azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com games and premium app for android
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu

Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng: Tạo tài khoản

Tài khoản
Họ
Tên
E-mail
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nhà hàng
Tên đăng nhập
E-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Địa chỉ nhà hàng
Điện thoại
Email
Thư viện Học online Clip lớp học

Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng Hiệu quả

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Khóa đào tạo được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức được sử dụng trong quá trình tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự. Hoàn thành xong 4 giờ đào tạo, học viên kỳ vọng sẽ thực hiện được:
 1. Tổ chức buổi phỏng vấn với kỹ thuật phỏng vấn hành vi
 2. Kỹ năng đặt câu hỏi
 3. Kỹ thuật “Nhìn mặt bắt hình dong” cơ bản
 4. Đánh giá và lựa chọn ứng viên.
 
CẤU TRÚC KHÓA HỌC
 • Chương trình đào tạo kéo dài trong 4 giờ. Phương pháp đào tạo áp dụng trong khóa học đòi hỏi học viên phải rất năng động, nhiệt tình trong các hoạt động. Nghiên cứu, đọc, giải quyết tình huống, đóng vai, thảo luận nhóm, bài tập thực hành sẽ được áp dụng trong suốt khóa học
 
GIẢNG VIÊN
 • ThS Nguyễn Văn Hóa Giảng viên Khoa Quản trị - Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: Sáng thứ 7 07.04.2018 từ 8h00 đến 12h00 (Anh Chị vui lòng có mặt lúc 7h45)
 • Địa điểm: Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - 164 Nguyễn Đình Chính - Phường 11 - Quận Phú Nhuận
 • Thông tin liên hệ: Ms Hy - hyntm@ASK.edu.vn - (028) 3.99.77.484
 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC
 1. Kỹ thuật Phỏng vấn hành vi
  • Chuẩn bị phỏng vấn
  • Kỹ thuật phỏng vấn S.T.A.R
  • Kinh nghiệm để tránh mắc phải sai lâm khi triển khai buổi phỏng vấn theo kỹ thuật S.T.A.R
 2. Kỹ thuật đặt câu hỏi
  • Câu hỏi đóng
  • Câu hỏi mở
  • Câu hỏi đuổi
 3. Kỹ thuật Nhìn mặt bắt hình dong – cơ bản
  • Đánh giá ứng viên từ vẻ bên ngoài
  • Đánh giá hành vi giao tiếp phi ngôn ngữ của ứng viên
 4. Đánh giá, lựa chọn ứng viên
  • Tiêu chí đánh giá và lựa chọn
  • Lựa chọn ứng viên
 5. Đánh giá và Kế hoạch hành động sau đào tạo
  • Đánh giá khóa học
  • Cá nhân học viên đánh giá và thực hiện các phản hồi
  • Kế hoạch hành động sau khóa học của học viên
 
LƯU Ý: CHỈ DÀNH CHO CÁC ANH/CHỊ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ PHẬN NHÂN SỰ HOẶC THUỘC CHỨC NĂNG NHÂN SỰ THAM DỰ

Đăng ký khóa học

 • Dao tao Inhouse
 • Cẩm nang ứng tuyển
 • Trắc nghiệm nhận diện bản thân