HỘI THẢO "WORK-LIFE BALANCE" - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

[Thứ BẢY - 26.08.2023] Hội thảo "WORK-LIFE BALANCE" do Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K tổ chức tập trung vào các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Mục Lục
Mục Lục

Đăng ký: [0707.93.55.23] - Mr Hiếu            

Link đăng ký : ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO [MIỄN PHÍ]            

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng phức tạp và áp lực công việc gia tăng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống trở thành một thách thức quan trọng đối với cả nhân viên và doanh nghiệp. Hội thảo "WORK-LIFE BALANCE" do Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K tổ chức nhằm tạo nền tảng cho giám đốc nhân sự và người quản lý khám phá các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên Chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các giải pháp thực tiễn để cùng đồng hành với doanh nghiệp tiến tới một môi trường làm việc thịnh vượng và sự phát triển toàn diện cho nhân viên.              

blue-work-from-home-instagram-post-1200-400-px.png

 

Diễn giả của Hội thảo            

NCS Nguyễn Văn Hóa - Giảng viên Khoa Quản trị - Đại học Kinh tế Tp.HCM - Giám đốc chuyên môn A.S.K Business School            

Nội dung chính của hội thảo              

Nội dung 1: "Tác động của Cân bằng Công việc - Cuộc sống đến Hiệu suất làm việc"      

Bài trình bày sẽ tập trung vào mối quan hệ mật thiết giữa việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân với hiệu suất làm việc của nhân viên. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách cân bằng tốt có thể cải thiện tinh thần, tăng khả năng tập trung và sáng tạo, từ đó thúc đẩy sự sản xuất và đóng góp tích cực trong môi trường công việc. Qua việc khám phá những phân tích thực tế và nghiên cứu tâm lý, bài diễn thuyết này sẽ đưa ra cái nhìn sâu sắc về cách cân bằng có thể nâng cao hiệu suất làm việc và sự thịnh vượng cả về mặt cá nhân lẫn tổ chức.

Nội dung 2: "Xây dựng Môi trường làm việc Cân bằng"      

Bài trình bày sẽ đưa chúng ta vào hành trình khám phá cách tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các phương pháp và chiến lược để thiết lập môi trường linh hoạt, khuyến khích sự linh hoạt trong cách làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hòa mình giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Bằng cách xây dựng môi trường ưu việt, chúng ta có thể đạt được hiệu suất làm việc cao hơn và đồng thời đảm bảo sự hài lòng và sự phát triển toàn diện cho nhân viên.

Nội dung 3: "Phát triển Kỹ năng Tự quản lý"      

Bài trình bày sẽ mở ra cánh cửa cho việc tìm hiểu cách phát triển khả năng tự quản lý để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng ta sẽ khám phá cách thiết lập mục tiêu cá nhân, lập kế hoạch làm việc thông minh và tập trung vào những ưu tiên quan trọng nhất. Bằng cách áp dụng những kỹ năng tự quản lý này, bạn có thể tận dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, tạo ra môi trường làm việc hiệu suất cao và đồng thời thúc đẩy sự cân bằng và thịnh vượng cá nhân.

Nội dung 4: "Đo lường và theo dõi Hiệu suất làm việc "      

Bài trình bày sẽ tập trung vào cách đo lường và theo dõi hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp đo lường khách quan và cách thu thập dữ liệu để đánh giá sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như tác động của việc cân bằng đến hiệu suất và sự phát triển. Bài diễn thuyết này sẽ giúp bạn nắm bắt cách sử dụng thông tin đo lường để thúc đẩy sự thịnh vượng cá nhân và đạt được mục tiêu tổ chức một cách hiệu quả.

Đăng ký: [0707.93.55.23] - Mr Hiếu             

Link đăng ký : ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO [MIỄN PHÍ]             

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH A.S.K             

Bài viết mới nhất